Internationale vrouwendag: Women’s Health (op het werk) heeft effect op de gehele maatschappij

Wereldwijd staan vandaag (8 maart) miljoenen mensen stil bij de Internationale Vrouwendag. Een uitstekende gelegenheid om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen en de door vrouwen geleverde prestaties in de schijnwerpers te zetten. Over vrouwen en werkprestaties gesproken, hoe zit het met de aandacht voor gezondheid van vrouwen op het werk?

Vrouwen en werkgerelateerde kanker

Dit jaar richt EU-OSHA (het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) op Internationale vrouwendag de focus op genderongelijkheid op de werkplek. Er is bijzonder aandacht voor het risico van vrouwen op werkgerelateerde kanker. Vrouwen werken vaak in dienstverlenende sectoren, zoals de schoonmaakbranche of de gezondheidszorg, waar zij aan risico’s zijn blootgesteld. Deze sectoren zijn echter ondervertegenwoordigd in onderzoek. Binnen de verschillende sectoren verrichten zij soms andere taken dan mannen, waarbij zij mogelijke aan verborgen risico’s worden blootgesteld. Ook kan het zijn dat het vrouwelijke lichaam anders op een dergelijke blootstelling reageert dan dat van mannen. 

Women’s Health werkgroep UTwente

Vandaag werd ook de website van de Women’s Health werkgroep van de Universiteit Twente gelanceerd, waarop al het onderzoek op het gebied van vrouwengezondheid aan de Universiteit Twente te vinden is. Deze multidisciplinaire groep onderzoekers werkt samen in een speciaal onderzoeksprogramma en richt zich op het oplossen van problemen op het gebied van gezondheid en welzijn van vrouwen in verschillende levensfasen. De nieuwe samenwerking moet leiden tot nieuwe technologieën, specifiek voor de gezondheid van vrouwen. 

”Op dit moment is medisch onderzoek nog primair gericht op mannen, wat niet altijd optimale resultaten oplevert voor vrouwelijke patiënten. Mannen en vrouwen vertonen soms andere ziekteverschijnselen en kunnen ook anders reageren op behandelingen. Binnen onze multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de UT richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die specifiek nodig zijn voor vrouwengezondheid, zodat de diagnose en behandeling beter op de patiënt kunnen worden afgestemd. We werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van vrouwen gedurende hun hele leven. Daar profiteren niet alleen de vrouwen zelf van, maar ook hun kinderen en geliefden. Het heeft dus effect op de maatschappij als geheel”, zegt prof. dr. Sabine Siesling, voorzitter van Women’s Health.

Dit artikel is een samenstelling van een artikel van EU-OSHA en en artikel van de Universiteit Twente.

photo: freepik

Deel dit artikel

Related news

Bij Demcon vinden innovaties hun tehuis

Nooit meer tanken met de Lightyears van DID-ambassadeur Gearte Nynke Noteboom

Stelling: Verbeelding is hetzelfde als innovatie

Jeangu Macrooy laat 20 april horen hoe de artiest zichzelf met zijn derde album innoveerde

𝑴𝒂𝒈𝒊𝒄 50 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅: wie wordt het?

Een kroniek van de kunstenaar in de bunker op Vliegveld Twenthe

22% + 22%

Korting

22-02-2022 van

22:00 uur tot 22:22 uur

Kortingscode: DID22

April