Deze onderzoeksteams van de Universiteit Twente worden gesteund door het PIHC Innovatiefonds

Door Redactie

Opnieuw kent het Pioneers in Health Care (PIHC) Innovatiefonds € 660.000,- toe aan onderzoeksprojecten in Oost-Nederland. Met dit innovatiefonds stimuleren de Universiteit Twente, Saxion, Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis en ZGT de duurzame samenwerking tussen nieuwe technologie en de medische praktijk. Dit jaar werden 32 voorstellen ingediend, 11 onderzoeksteams werden beloond met een voucher. Er zijn onder andere innovatieve technologische oplossingen bedacht op het gebied van kunstmatige intelligentie, Virtual Reality en slimme sensoren.

Haalbaarheid projecten

Het is nu aan de teams om de haalbaarheid van hun ideeën te testen, om ze verder te ontwikkelen en te evalueren. Een van de teams gaat bijvoorbeeld kijken of kunstmatige intelligentie daadwerkelijk ingezet kan worden bij het analyseren van grote hoeveelheden data uit een hersenfilmpje. Andere onderzoeksgroepen richten zich op de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als onderdeel van een thuisbehandelplan voor patiënten met chronische pijn of voor een verbeterde voorbereiding op een nieuwe leefstijl na een ingrijpende operatie. Er wordt ook onderzocht wat nodig is om optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe innovaties op het gebied van microrobotica, microchirurgie of minimaal invasief magnetisch chirurgische robotica. Onderaan dit artikel staat een overzicht van alle gehonoreerde onderzoeksgroepen.

De wens van de patiënt is altijd in het achterhoofd bij de ontwikkeling van dergelijke innovaties: kunnen zij omgaan met de nieuwe technologie als ze thuismetingen gaan doen, of maakt het hun behandeling in het ziekenhuis aangenamer? Technologische innovaties kunnen processen in de gezondheidszorg zowel sneller, objectiever en met minder inspanning van de medisch expert beschikbaar maken. Hierdoor wordt zorg efficiënter en goedkoper.

Noodzaak van innovaties in de zorg

PIHC reikte op 24 januari voor de achtste keer de vouchers uit. “We voelen allemaal de uitdagingen waar we in de zorg voor staan” aldus ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem. “Vooral de laatste twee jaar, sinds COVID in ons leven kwam, staat onze zorg onder druk. Er is een toenemende vraag en een afnemende beschikbaarheid van professionals. Dit benadrukt de noodzaak van innovatieve technologische oplossingen en transformatie van onze gezondheidszorg. Een taak die we alleen in samenwerking kunnen vervullen. Met onze investering in PIHC proberen we bij te dragen aan nieuwe multidisciplinaire teams en ideeën om deze enorme klus te klaren.”

Dr. Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical: “Wij willen vanuit onze maatschappelijke interesse en Twentse roots graag bijdragen aan innovatie in de regio. En in het bijzonder aan de innovatie in de gezondheidszorg. Vorig jaar heeft Reggeborgh voor het eerst deelgenomen aan PIHC en het is mooi om te zien dat de eerste resultaten al veelbelovend zijn. Juist in het regionale karakter van PIHC en de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen met het UT en Saxion zien wij een goede gelegenheid om de gezondheidszorg in Oost-Nederland een positieve impuls te geven. Wij vinden het belangrijk dat talent voor onze regio behouden blijft, waardoor iedereen in Twente en Salland ook op langere termijn kan profiteren van innovaties in de zorg.”

Voldoende pioniers in de regio

Projectmanager van het PIHC fonds Jojanneke Schuiling-Jukes, verbonden aan het TechMed Centrum van de UT: “Het is ieder jaar bijzonder inspirerend te zien hoe enthousiast de onderzoekers en de clinici met elkaar aan de slag willen gaan om de zorg te verbeteren. Ook dit jaar zagen we weer veel nieuwe namen én nieuwe onderzoeksonderwerpen, dus er lopen voldoende pioniers rond in de regio die technologie willen inzetten bij zorg in je eigen huis of in de ziekenhuizen, bij preventie, diagnose, behandeling of herstel.”

Welke onderzoeksteams krijgen ondersteuning en wat gaan ze ermee doen?

Verschillende wetenschappers van de Universiteit Twente geven leiding of zijn verbonden aan de onderzoeksgroepen die gesteund worden door het PIHC innovatiefonds.

HIRAM, de afkorting voor ‘Hybride Interventies door Robotisch Aangedreven Magneten,’ ontwikkelt de technologie die operaties minder indringend maken. Zo is HIRAM gericht op het verminderen van trauma en de hersteltijd voor de patiënt. Het experimentele onderzoek was tot dusver veelbelovend, nu zal het systeem getest worden tijdens preklinische studies gericht op cardiovasculaire interventies. Deze onderzoeksgroep wordt geleidt door dr. ir. Christoff Heunis.

WAT&WORK is gericht op het ontwikkelen van een innovatief, hybride eHealth-zorgpad voor chronische pijn waarbij VR wordt ingezet in de wachtlijst, bij de patiënt thuis. Onder leiding van dr. ir. Monique Tabak wordt er onderzoek gedaan naar welke werkingsmechanismen van deze virtuele e-Health bijdragen aan omgaan met pijn, om de behandeling te personaliseren en toe te werken naar een effectieve, nieuwe aanpak van chronische pijn.

Andere onderzoeksgroepen die financiele ondersteuning krijgen doen onderzoek naar:

  • Manieren om patiënten een betere voorbereiding te bieden op hun leven na een ingrijpende operatie met behulp van VR.
  • Automatische analyses voor interpretatie van het elektro-encefalogram (EEG) met behulp van kunstmatige intelligentie, waarmee epilepsie efficiënter kan worden gediagnostiseerd.
  • De relatie tussen het risico op transplantaatloslating en de mate waarin patienten de platte bedrust in de eerste 24 uur kunnen volbrengen.
  • De ontwikkeling van een 3D viewer op basis van een smartphone, tablet of computerscherm in combinatie met een veilig softwareplatform dat het mogelijk maakt om buiten het operatiecomplex ‘live’ en driedimensionaal mee te kijken door de operatiemicroscoop, overal ter wereld.
  • Real-time, objectieve en betrouwbare peroperatieve kwantitatieve angiografie-analyse voor een beter herstel van de bloedvoorziening bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. 
  • Het ontwikkelen van een infrastructuur voor cardiovasculaire therapie door klinisch toepasbare microrobotica.
  • Gelijktijdige inzet van meerdere datastromen als beslissingsondersteuning voor de voorspelling van complicaties na slokdarmchirurgie.
  • Vroege detectie van diabetische voetwonden in de thuissituatie. In dit project zal een eerste prototype ontwikkelt worden, dat samen met de patiënten testen, en de doorontwikkeling en de mogelijke integratie in de klinische praktijk vormgeven worden.

Dit artikel is grotendeels overgenomen van een nieuwsbericht de Universiteit Twente. Voor meer informatie over de onderzoeksgroepen, kijk hier.

Deel dit artikel

Related news

Bij Demcon vinden innovaties hun tehuis

Nooit meer tanken met de Lightyears van DID-ambassadeur Gearte Nynke Noteboom

Stelling: Verbeelding is hetzelfde als innovatie

Jeangu Macrooy laat 20 april horen hoe de artiest zichzelf met zijn derde album innoveerde

𝑴𝒂𝒈𝒊𝒄 50 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅: wie wordt het?

Een kroniek van de kunstenaar in de bunker op Vliegveld Twenthe

22% + 22%

Korting

22-02-2022 van

22:00 uur tot 22:22 uur

Kortingscode: DID22

April